Lezingen en Psychometrische avonden

Op uitnodiging verzorg ik ook avonden (geen huiskameravonden). Deze kunnen naar wens ingevuld worden. De mogelijkheden zijn:

 • Uitleg over het paranormale.
  Dit wordt vooral gedaan bij verenigingen, bijv. vrouwenbonden, waarbij de bezoekers niet bekend zijn met het paranormale. Ik probeer dan in begrijpelijke taal een eenvoudige uitleg te geven over wat paranormaal is en wat er mee gedaan kan worden.
  Meestal worden in de tweede helft van de avond waarnemingen gedaan, maar dit is een keuze.
   
 • Helderziende waarnemingen aan de hand van foto’s en/of voorwerpen.
  Bezoekers mogen aan het begin van de avond een foto of voorwerp inleveren. 
  Bij het inleveren van een foto, moet het een foto zijn waar maar één persoon op staat, anders is het mogelijk dat de energieën van de verschillende personen door elkaar heen lopen. Indien het een foto betreft van iemand anders dan dege-ne die hem inlevert, dan moet de persoon die op de foto staat hiervoor toestem-ming gegeven hebben. De foto mag van iemand zijn die nog in leven is, maar ook van iemand die reeds overleden is.
   
 • Helderziende waarnemingen aan de hand van meegebrachte bloemen.
  Het is mogelijk helderziende waarnemingen te doen door middel van bloemen welke door de bezoekers meegebracht zijn. De bezoeker moet deze naar eigen idee en gevoel uitzoeken. Het is belangrijk dat de bloemen van verschillende be-zoekers niet met elkaar in aanraking komen.
   
 • Of een combinatie hiervan.  

Indien ik helderziende waarnemingen doe, dan is het voor mij afwachten welke informatie ik mag ontvangen. Het is niet zo dat ik dit op kan roepen. Ook indien u contact wilt met een overleden dierbare, dan is het maar afwachten of de  betreffende wil/kan komen. Het kan wel zo zijn dat in dat geval mijn gids, die sowieso deze avonden begeleidt, de benodigde informatie door geeft.


Kosten

In overleg met de aanvrager zal een tarief vastgesteld worden alsmede een reiskostenvergoeding.