Werkwijze

Om u een beeld te geven van hoe ik werk, volgt hieronder een korte uitleg.

Als u bij mij in de spreekkamer komt, neemt u plaats op een stoel waarna ik, in samenspraak met u, zal proberen te achterhalen wat ik voor u kan betekenen.

Indien u komt voor een lichamelijk ongemak (bijvoorbeeld pijn) zal ik proberen te achterhalen via helderziendheid wat de oorzaak hiervan is. Door u te magnetiseren zal ik proberen uw pijn te verlichten of weg te nemen alsook de oorzaak hiervan op te lossen. Dit doe ik via handoplegging. Er straalt dan via mijn handen levensenergie naar de plaatsen in uw lichaam waar dat nodig mocht zijn. Tevens zal ik proberen negatieve energie weg te nemen. Tijdens het magnetiseren kunt u warmte of tintelingen ervaren. Het is beslist niet pijnlijk. Het is mogelijk dat u meerdere behandelingen nodig heeft.

 

Ook in gevallen van overmatige stress is het mogelijk deze weg te nemen via hand-oplegging. Ook hierbij wordt gekeken naar de oorzaak hiervan en hoe u deze in de toekomst kunt vermijden en/of hoe u hiermee het beste om kunt gaan.

Indien u komt voor problemen of vraagstukken, dit kan van allerlei aard zijn, dan zal ik proberen via helderziendheid naar de oorzaak hiervan te zoeken en te kijken wat hiervoor in het heden en in de toekomst de beste weg is hier mee om te gaan of om ze op te lossen.

Energie tekort kan er toe leiden dat u moeite heeft uw dag door te komen. Dit kan velerlei oorzaken hebben. Via handoplegging kan ik uw energie aanvullen. Het is van nut als ik kan achterhalen waarom u energie te kort komt. Wordt dit veroorzaakt door bijv. een blokkade, dan kan ik deze wegnemen door u te magnetiseren. Ligt er een ander probleem aan ten grondslag, dan kunnen we kijken hoe dit opgelost kan worden.

Net zoals bij mensen, kunnen ook dieren lichamelijke klachten hebben of zich anderszins niet goed voelen. Hierbij kan ik ook proberen de achterliggende oorzaak te achterhalen en/of te magnetiseren.

Soms kom ik tot de conclusie dat een andere geneeswijze of behandelwijze een aanvulling kan zijn om te komen tot uw herstel. Eventueel kan ik u dan doorverwijzen naar zo iemand.

U moet uw eigen levenspad bewandelen. U kiest dus zelf of u de door mij gegeven adviezen opvolgt of dat u het toch anders wilt doen.

Voor het effect van de behandeling/consult is het niet nodig dat u er in gelooft. Immers kleine kinderen alsook dieren begrijpen niet wat er gebeurt en toch werkt het.

 

Het spreekt voor zich dat uw behandeling/consult vertrouwelijk behandeld zal worden.